1. این محصولات پس از شارژ در حدود 2 الی 6 ساعت در تاریکی مطلق قابل رویت می باشد
2. این محصولات نیاز به تعمیر و نگهداری ندارند و تا زمانیکه از لحاظ فیزیکی تخریب نشوند سالم و کارا خواهدبود .
3. به علت تولید داخل دارای قیمتی بسیار مناسب تر از نمونه خارجی و با کیفیتی بیشتر می باشد .
4. به علت توان تولید این مجموعه قادر است تا متناسب با نیاز مجموعه های کشورمحصول جدیدی را تولید و در اختیارصنایع کشور قرار دهد .
5. از آنجایی که در حال حاضر قیمت انرژی در دستورات دولت محترم دستخوش تغییراتی گردیده است این محصول توانایی ویژه و بسیار بالایی در صرفه جویی انرژی در تمام ارگان ها و اماکن عمومی و خصوصی دارد.